NMR - Nordic Metal Recycling

NMR bedriver verksamhet inom metallåtervinning, demontering och rivning. Vår affärsidé är att arbeta med starka partners och kan därmed erbjuda helhetslösningar för de största till de minsta uppdragen.

Återanvänd & återvinn!

Vi köper era metaller direkt på plats

Våra tjänster

NMR återanvänder återvinner demonterar river stort som smått. Vi finns representerade tillsammans med våra kompetenta partners i hela landet.

Industridemontering

Vi åtar oss demonteringsuppdrag för återvinning av huvudsakligen metaller eller för återuppbyggnad i Sverige eller utomlands. Det kan vara allt från nedläggning av hela eller delar av industrier, hallkonstruktioner m.m. till mindre anläggningar.

Metallåtervinning

Vi älskar koppar, mässing aluminium och rostfritt. Det gör säkert ni också. Vi kan köpa era metaller direkt på plats. Du får våg sedel och kvittens direkt din rivningsplats. Inget svinn, lagerhållning eller väntetider. Bankbetalning inom 1-3 dagar från kvittens. För vissa objekt kan betalning även ske i förskott med metallerna som säkerhet. Vi kan även bistå med demontering/nedtagning/rivning. Avräkning sker efter varje arbetsdags slut.

Rivning

Ska du bygga nytt eller anpassa lokalerna till ny verksamhet? Vi kan med hjälp av våra partners åta oss allt från mindre rivningsuppdrag till större fastigheter eller industrier. Om det förekommer mycket återvinningsbart material kan demonteringen eller rivningen t.o.m. bli kostnadsfri för er.

Aktuella metallpriser

Nedanstående priser ger en indikation på hur världsmarknaden rör sig på de metaller som vi återvinner.
För pris på din metall kontakta oss här för ett dagspris direkt!

Stålskrot

Kopparskrot

Alluminiumskrot

Bafflar/Radiatorer

Rostfritt stål

Mässingskrot

NMR - allt inom metallåtervinning, demontering och rivning

Vi ser till hela värdekedjan i våra tjänster. NMR tänker miljösmart och professionellt i alla våra åtaganden och har återanvänd och återvinn som våra ledord.

Demontering

En balk bevaras för återanvändning

Medarbetare på NMR

"Vi tycker om när saker går att använda igen istället för att slängas"

Ordning och reda

Vi ser till att allt ser prydligt ut när en rivning är klar

Effektiva redskap

Våra grävskopor klarar det mesta!

Kontakta oss!

Välkommen att höra av dig till oss för mer information

Huvudkontor

  • Adress: Nordic Metal Recycling Oy
    Kadaka pst 169A/A-24, 126 15 Tallinn Estonia
  • Telefonnummer: +372 5300 9509
  • Email: info@nmr.ee


Kontaktuppgifter Sverige

  • Adress: Nordic Metal Recycling Oy
    Storgatan 29, 114 55 Stockholm
  • Telefonnummer: +46 723 299 699
  • Email: info@nmr.ee